Scheepswerf in Friesland

Onze scheepswerf


Ook al is uw schip destijds volledig naar uw specifieke wensen gebouwd, na verloop van tijd kan de wens ontstaan om de techniek te actualiseren of de indeling aan te passen aan het veranderde gebruik

Er komt een moment dat een jacht volledig -van romp tot opbouw- van een nieuw jasje moet worden voorzien. Dit is een ronduit kritisch proces dat alleen succesvol kan worden volbracht als aan de nodige voorwaarden wordt voldaan.

Een jacht bestaat uit honderden zo niet duizenden onderdelen en een deel daarvan is onderhoudsgevoelig en of heeft een beperkte levensduur.